Undervisningen

Efterskoleopholdet på Tømmerup Fri- og Efterskole afsluttes for alle elevers vedkommende med Folkeskolens afgangsprøve FSA  for 9. klasse eleverne – eller Folkeskolens prøve FS10 for 10. klasse eleverne. Da der er forskellige krav til 9. og 10. klasse, er der også forskel i de obligatoriske fag.

Obligatoriske fag

For alle elever:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Idræt
 • Et af vore 4 linjefag

For 10. klasser derudover:

 • 1 af fagene 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) eller fysik/kemi skal vælges. Elever der ønsker det, kan vælge både 2. fremmedsprog og fysik/kemi.

For 9. klasser derudover:

 • Samfundsfag
 • Bio/geo (biologi og geografi)
 • 2. fremmedsprog – tysk eller fransk
 • Fysik/kemi

Skema 2020/2021

Studieuger

En stor del af undervisningen i de obligatoriske fag foregår i tværfaglige studieuger, som er skemalagt 6 uger i løbet af skoleåret. Vi mener,  at eleverne får et langt større udbytte af undervisningen ved at arbejde tværfagligt. Samtidig ruster vi eleverne til den øgede tværfaglighed på de gymnasiale uddannelser.

Eksempler på forløb kunne være:

 • Fællesskaber – Såvel de nære som de internationale
 • Science – Uge 39 arbejder alle elever med naturfaglig undervisning
 • Avisen i undervisningen – Kommunikation, genrer, layout mv.

Ovenstående er blot 3 eksempler på forløb. I efterskolens indholdsplan er alle forløb beskrevet.

Se indholdsplan