Økonomi

Når man sender et barn på efterskole er prisen naturligvis en betydelig faktor. Man skal blot huske på, at et efterskoleophold er en investering, der kommer eleverne til gode resten af livet. Et efterskoleophold sætter sig spor og er noget man husker.

På Tømmerup dækker ugeprisen, altså udover efterskoleopholdet, også et sæt skoletøj (i 22/23 er det en hoodie, en t-shirt og et par træningsbukser.),  skituren til Østrig og to linjefagsrejser.

Efterårsrejsen er til Tjekkiet eller Berlin, og er en ryste-sammen-tur. Linjefagsrejsen i foråret er mere linjefagsorienteret og går alt efter linjefag mod Bali, San Fransisco, New York og Kenya. Hvis man skal vaccineres i forbindelse med rejserne, skal man selv sørger for det hjemme ved egen læge.

Alle får statstilskud til et efterskoleophold. Statstilskuddet beregnes ud fra husstandens samlet indtægt to år før skolestart (uanset efterfølgende ændringer i husstandens sammensætning).

Skal man starte på efterskole i 2023, er det altså indkomsten for 2021, der er afgørende for tilskuddet. Der er fradrag for søskende under 18 år, der er hjemmeboende.

I foråret inden skolestart sender vi jer et skema, som I skal udfylde, hvorefter vi søger om statstilskuddet på jeres vegne. På baggrund af jeres tilskud, beregnes jeres ugepris.

Som supplement har efterskolen mulighed for at give individuel elevstøtte. Tildelingen kan gives til familier, hvor deres sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang. Tildelingen er baseret på en konkret, individuel vurdering, og ansøgning om dette sker på et særskilt skema. Har I brug for dette, så kontakt gerne kontoret for nærmere information.

 

Find jeres pris

Statstilskuddet gives til alle forældre, men er reguleret efter husstandsindkomsten. Se nærmere på linket nederst på siden eller ring til Christina Pagh på kontoret for nærmere oplysninger.

I skoleåret 2022/2023 er prisen 2890 kr. pr. uge i 42 uger. I skoleåret 2023/24 er ugeprisen 2990 kr. pr. uge.

Betaling for studieture og fælleslejrskole er inkluderet i denne pris.

Indmeldelsesgebyr udgør 2400 kr.

Der ydes statstilskud efter indtægtsregulerede takster vedtaget i finansloven for det pågældende år. Beregn jeres pris online.

Beregn pris