Økonomi

Når man sender et barn på efterskole er prisen naturligvis en betydelig faktor. Man skal blot huske på, at et efterskoleophold er en investering, der kommer eleverne til gode resten af livet. Et efterskoleophold sætter sig spor og er noget man husker.

Find jeres pris

Statstilskuddet gives til alle forældre, men er reguleret efter husstandsindkomsten. Se nærmere på linket nederst på siden eller ring til Merete Bruun på kontoret for nærmere oplysninger.

I skoleåret 2022/2023 er prisen 2890,- kr. pr. uge i 42 uger

Betaling for studieture og fælleslejrskole er inkluderet i denne pris.

Der stilles en personlig iPad til rådighed for ale elever i hele skoleåret, hvilket ligeledes er indeholdt i prisen. iPaden leveres tilbage til skolen efter endt ophold.

Indmeldelsesgebyr udgør 2400 kr.

Der ydes statstilskud efter indtægtsregulerede takster vedtaget i finansloven for det pågældende år. Beregn jeres pris online.

Beregn pris