Undervisningen

Efterskoleopholdet på Tømmerup Efterskole afsluttes for alle elevers vedkommende med Folkeskolens Prøver i 10. klasse. 

Obligatoriske fag

For alle elever:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Idræt
  • Linjefag
  • Mange forskellige valgfag

Studieuger

En stor del af undervisningen i de obligatoriske fag foregår i tværfaglige studieuger, som er skemalagt 6 uger i løbet af skoleåret. Vi mener,  at eleverne får et langt større udbytte af undervisningen ved at arbejde tværfagligt. Samtidig ruster vi eleverne til den øgede tværfaglighed på de gymnasiale uddannelser.

Eksempler på forløb kunne være:

  • Fællesskaber – Såvel de nære som de internationale
  • Science – Uge 39 arbejder alle elever med naturfaglig undervisning
  • Avisen i undervisningen – Kommunikation, genrer, layout mv.

Ovenstående er blot 3 eksempler på forløb. I efterskolens indholdsplan er alle forløb beskrevet.

Se indholdsplan