Lovpligtige krav

Efterskolen er underlagt ministeriets regler om evaluering. Herunder kan de seneste evalueringer læses.

Iflg. undervisningsministeriet skal den af bestyrelsen godkendte årsplan samt eventuelle ændringer være tilgængelig på skolen hjemmeside.