Værdi[-]grundlag

Vores idégrundlag bygger på det Grundtvig/Koldske menneskesyn, hvilket blandt andet indebærer et særligt fokus på den levende samtale, der rummer liv, empati, oplevelser, engagement, glæde og anerkendelse til gavn for det daglige samvær og fællesskab.

Livsdueligheden søges opøvet og bevidstgjort gennem demokratiske processer, der betragtes som en naturlig del af dagligdagen.

Med afsæt i vores historiske og kulturelle rødder – herunder den kristne livsopfattelse – integrerer vi verdensborgerskab og bæredygtighed i vores dagligdag.

Grundtvig/-Koldske idégrundlag

Hvad forstår vi ved det Grundtvig/Koldske? At være ”fri” er for os ensbetydende med at vi ønsker retten til hele tiden selv at forsøge at skabe de bedste muligheder for vores børn, uafhængigt af statsmagt og modestrømninger, at vi erkender og påtager os dette ansvar over for hinanden og at vi stræber efter frihed i det forpligtende fællesskab.

Ud fra det Grundtvig/Koldske idégrundlag anskuer vi hvert eneste menneske som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. På dette ståsted betragter vi hver dag i livet som en værdifuld mulighed for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og de andre i fællesskabet. Vi søger at udnytte denne mulighed gennem ”den levende” og den ligeværdige samtale, hvor man tør sætte sig selv på spil, og hvor ingen på forhånd kender svarene.

Vi ønsker, at vores børn skal være børn, og at de skal møde denne åbne, ”udogmatiske” holdning, og opleve at de bliver værdsat og taget alvorligt. Samtidigt forpligter vi os til at fortælle børnene, hvor vi står, og hvad vi tror på. Vi mener, at empati, oplevelser, engagement, glæde og anerkendelse er naturlige forudsætninger for, at børnene kan lære – først og fremmest at leve et liv sammen med andre. Derfor ønsker vi, at alle skal have mulighed for at leve med i det, der foregår, at have medindflydelse, og at påtage sig et medansvar.

Vi ser det ikke som vores opgave at forkynde det kristne evangelium, men i bred forstand at beskæftige os med, hvad det vil sige at være dansk med forståelse og respekt for hinanden, her i blandt også den svage og ”anderledes”.

Livs[-]duelig[-]hed, bære[-]dygtig[-]hed og verdens[-]borger[-]skab

Det grundlæggende for os er den almene dannelse og personlige udvikling, der sker via de  relationer der løbende skabes. Vi ser det som vores opgave at modne børnene til en aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, med henblik på at bevare troen på sig selv og evnen til at gøre en forskel. Dette er bl.a. hvad vi forstår ved livsduelighed.

Med afsæt i verdensborgerskab skal vores børn og elever, ud fra et ståsted i det nære og kendte, lære at navigere i en national og global forståelse af verden. Jo dybere perspektiv vi har på os selv og vores traditioner, jo bedre er vi rustet til mødet med det nye og fremmede.

Således prioriterer vi også internationale samarbejder.

Vi ønsker at skabe trygge rammer for et forpligtende fællesskab som fundamentet for en bæredygtig tankegang. Bæredygtighed betyder for os, at der i skole og børnehave arbejdes ud fra principper om at gøre hinanden gode, om at inkludere og om at se mulighederne i det enkelte menneske.

Vores verden kræver, at mennesket i stadig højere grad kan løse hidtil ukendte problemer, kan arbejde i teams, hvor man er afhængige af hinanden og kan kommunikere ved hjælp af en lang række medier. Dette udgangspunkt afspejles i hele vores virke.